+48 516 246 074

Pustak Cegła Thermopor 25 P+W AKU

Pustak Cegłą Thermopor 25 P+W AKU
Cena 10,03 zł
Zapytaj o koszty dostawy

Pustaki THERMOPOR® 25 AKU przeznaczone są do wykonywania przegród murowych, zwłaszcza miedzy mieszkaniowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej, na przykład w budownictwie bliźniaczym lub szeregowym.

Parametry izolacyjności akustycznej uzyskano na podstawie pomiarów przegrody wymurowanej z pustaków Thermopor 25 AKU wypełnionych zaprawą i obustronnie otynkowanej.

Wszystkie dane dotyczące badań, przegrody oraz wyników badań zawarte są w raporcie ITB dostępnym u Kierownika Laboratorium i Projektantów.

Parametry techniczne:

Wymiary: 250 x 375 x 238 mm
Grubość przegrody: 25 cm
Masa: ~14 kg
Zużycie 1): 10,7 szt./m2
Wytrzymałość znormalizowana: 15 MPa
Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu
w kierunku grubości przegrody λU:
0,78 W/mK 3)5)
Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: 0,32 m2K/W 5)
Współczynnik przenikania ciepła przegrody 2) U: 1,72 W/m2K 5)
Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody 3) RW w kierunku grubości przegrody: 61 dB
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody3) RA1
w kierunku grubości przegrody:
59 dB
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody3) RA2
w kierunku grubości przegrody:
55 dB

1) przyjęto nominalną grubość spoiny 12mm
2) przegroda nieotynkowana, murowana na zaprawie zwykłej
3) obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła przegrody w kierunku grubości przegrody (W/mK)
4) przegroda otynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym
5) drążenia i kieszenie wypełnione betonem marki C8/C10 (B10)

© 2024 Budowlaniec Polska - dystrybutor materiałów budowlanych